Zorgaanbieder zoekt actieve investeerder

Begeleid wonen

Betreffende snelgroeiende zorgaanbieder is actief in begeleid wonen, voor onder andere mensen (waaronder jongeren) met een licht verstandelijke beperking. 

De focus ligt op het bieden van een totaalconcept met ondere andere inclusiviteit als belangrijk uitgangspunt en geavanceerde domotica als belangrijk onderdeel (smart living). 

Drie miljoen omzet en groeiend

De zorgoplossingen van deze zorgaanbieder worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). 

De vraag naar deze zorg in combinatie met passende huisvesting is groot.

 Om die reden legt betreffende organisatie zich ook toe op het zoeken, ontwikkelen en exploiteren van geschikte locaties. De groeimogelijkheden zijn substantieel. 

Ambitie is om in heel Nederland actief te zijn 

De organisatie is nu nog uitsluitend in de Randstad actief. De ambitie is echter om haar onderscheidende concept op verschillende locaties in heel Nederland uit te rollen. 

Het totaalconcept kent een aanpak die gedifferentieerd wordt naar stedelijke of landelijke woonomgevingen. 

Participatie en slimme financiering

De totale financieringsbehoefte middels participatie in het aandelenkapitaal bedraagt 300K tot 500K Euro. Daarnaast heeft de organisatie interesse in slimme financieringsoplossingen voor het beschikbaar maken en beschikbaar houden van werkkapitaal. 

Actieve bijdrage (waaronder MBI) wordt geprefereerd, bij voorkeur door een partij die de zorgsector in Nederland goed kent.  

Interested? Please contact us