Zorg IT onderneming zoekt co investeerders

Artificiële intelligentie

Ervaren team (zorginhoudelijk, marketing als ook op IT-gebied) ontwikkelt zorgoplossingen op basis van Artificiële Intelligentie (AI). 

Persoonlijke App gericht op welzijn en preventie

Voor de AI app bestaat veel belangstelling, vanuit de corporate ondernemingen en vanuit aanbieders van zorg, waaronder GGZ instellingen. 

Juist omdat de applicatie preventie van mentale problematiek als belangrijk uitgangspunt heeft. 

De app is een zogenaamde “blended care” oplossing. Op basis van door AI gestuurde chats kunnen users zelf hun mentale status managen met behulp van online tools in combinatie met echte zorgprofessionals. 

 

Aanbod via werkgevers, op termijn rechtstreeks aan het individu

Op dit ogenblik worden (via partners) grootschalige pilots voorbereid bij grote corporate ondernemingen in Nederland. Via die werkgevers kunnen betreffende werknemers van het aanbod gebruik maken. 

Op termijn verwacht de onderneming haar diensten reachtstreeks aan het individu te gaan aanbieden.  

 

Werkkapitaal via converteerbare lening

Participatie is mogelijk vanaf 100K Euro. De voorkeur gaat uit naar een (converteerbare) lening, maar aandelenparticipatie en een actieve rol zijn bespreekbaar. 

Interested? Please contact us