Vastgoedontwikkeling USA (wonen) zoekt co-investeerders

Ontwikkeling van ‘property’

Betreffende Nederlandse initiatiefnemers zoeken co-investeerders voor prolongatie van succesvolle “property” ontwikkeling in de Verenigde Staten. 

Wonen en bestaansrecht

Het gaat om betaalbare woonmogelijkheden voor de (omvangrijke) labour class in de VS-samenleving. Dit project levert daarom een concrete positieve bijdrage aan huisvestingsproblematiek (affordable housing). Met naar gebleken een goed rendement voor investeerders. 

Zeer specifiek segment

Het gaat om een zeer specifiek segment, met concrete kansen voor integratie en groei, vanwege een sterk gefragmenteerde markt, zowel qua ownership als qua locaties. 

Oplopend rendement

De geslaagde ervaring met het eerste eigen project en de cijfers van de committed partner in de USA over de afgelopen tientallen jaren, bevestigt volgens de initiatiefnemers de reële verwachting dat het toekomstige cumulatieve rendement over de eerste 3 jaar substantieel zal zijn.

Participatie is mogelijk vanaf 1M Euro.

Op middellange termijn wordt een investment fund beoogd van 100M+ 

Interested? Please contact us