Vastgoedontwikkelaar (wonen) zoekt co-financiers

Herontwikkeling van vastgoed

Betreffende onderneming vindt, koopt en herontwikkelt bestaand vastgoed tot wooneenheden. 

Voor elk object wordt een woonvereniging opgericht. De bewoners worden hier lid van. Dit levert fiscale voordelen op. 

Wonen en bestaansrecht

Het gaat om betaalbare woonmogelijkheden voor de (omvangrijke) financiële onderkant van de VS-samenleving, met een prima rendement voor investeerders. 

Snelle transformatie

De te acquireren objecten hebben als belangrijke eigenschap dat de transformatie naar wooneenheden in een kort tijdsbestek en kostenefficient kan worden doorgevoerd. 

Oplopend rendement

Het gaat om een oplopend rendement. Op dit moment is de verwachting dat het rendement ver de eerste 3 jaar cumulatief circa 30% zal bedragen. Financieren is mogelijk vanaf 1M Euro. 

Interested? Please contact us