Uitgever zoekt investeerder voor de verdere uitrol

Voortgezet onderwijs

Betreffende jonge uitgever exploiteert een onderscheidend curriculum voor het voortgezet onderwijs. 

De content wordt aangeboden aan docenten en leerlingen om kennis te verbeteren, skills te vergroten en om via gamification actief te leren. 

De ambitie is een leidende marktpositie

Het voortgezet onderwijs biedt ruimte aan tienduizenden jaarlijkse licenties.

Naast het licentiemodel (leerlingen en docenten) wordt ook commercieel ondersteund in de implementatie en inbedding van het lesprogramma in scholen en het kennisprogramma voor docenten.

Alle partijen betrekken

Onderneming biedt oplossingen die goed aansluiten op wat ouders, leraren en leerlingen van onderwijs (anno nu) verwachten… onderwijs dat antwoorden geeft en handvatten biedt voor deze tijd. 

Participatie en actieve bijdrage

Kapitaalverstrekking is mogelijk vanaf 500K Euro, middels een converteerbare obligatie of directe participatie in het aandelenkapitaal. 

Interested? Please contact us