Systems integrator (3D printing technologie) zoekt groeipartner

Onderscheidend intellectueel eigendom

Betreffende internationaal opererende onderneming beschikt over onderscheidende intellectuele eigendommen, met grote relevantie voor de toekomst van het 3D printen van grote objecten. 

De ambitie is om een internationale “technology leader” te worden. Samenwerkingsovereenkomsten met relevante internationale partijen zijn gerealiseerd. 

 

Systems integrator

Onderneming onderscheidt de volgende toepassingsgebieden: 

– geautomatiseerde reparatie van metalen objecten,

– innovatie in mogelijke vormen (die voorheen niet mogelijk waren) vooral in 3D printing in metaal,

– nieuwe hybride productie (combinatie van 3D printing en machinale productie),

– significante reducties in initieel materiaalverbruik en in afvalmateriaal.

Nieuwe optimalisatie mogelijkheden en verandering van productie technologie

Onderneming is in staat – op basis van door haar ontwikkelde technologie – samen met R&D afdelingen van wereldwijde industriële spelers – een radicale shift in de productiewijze van complexe objecten te realiseren in o.a.:

– de metaalindustrie,

– automotive en aerospace industrie,

– de kunststofverwerkende industrie,

– de voedingsmiddelenindustrie.

Participatie 

Onderneming realiseert omzet in markten die wereldwijd en zeer omvangrijk zijn. Het gezochte kapitaal wordt volledig aangewend als werkkapitaal (uitbreiding personeel en equipment). 

De kapitaalbehoefte bedraagt 500K Euro. Participatie in het aandelenkapitaal – mits toegevoegde waarde – is zeker bespreekbaar. 

Interested? Please contact us