Succesvolle opleider / detacheerder (2,5M Euro omzet in 2021, 5M omzet in 2022) zoekt groeipartner

Cursussen, leer-werk trajecten, detacheren en interim

Betreffende onderneming (opgericht in 2016) is succesvol in cursussen, initiëren en uitvoeren van leerwerktrajecten, detacheren en interim opdrachten.

De focus ligt op een specifiek type professional, waar veel vraag naar is bij de overheid en het bedrijfsleven, 

Buy & Build

Onderneming wil in de komende jaren – naast de autonome groei – ook groeien door de overname van interessante spelers, die complementair zijn aan de activiteiten. In praktische zin gaat het daarbij om kleinere opleiders/detacheerders. 

De kapitaalbehoefte heeft derhalve te maken met deze buy& build ambitie. 

In 2021 heeft de eerste succesvolle overname plaatsgevonden. 

Significante groei

Vanwege de grote vraag naar deze professionals en het feit dat betreffende onderneming deze professionals kan ‘maken’, verwacht de onderneming in 2022 te groeien naar een omzet van 5,7M Euro, om vervolgens door te groeien naar een omzet van 15M Euro in 2023 en ruim 22M Euro in 2024.

Participatie 

De kapitaalbehoefte bedraagt 1M Euro equity (aandelenparticipatie) in combinatie met een afroepfaciliteit van 2M Euro (bedoeld voor overnames, naar verwachting terug te betalen binnen 3 jaar). 

Interested? Please contact us