Startende GGZ instelling (ambulante zorg) zoekt co investeerders

Ambulante verslavingszorg

Deze GGZ instelling gaat zich richten op het leveren van ambulante behandeling, klinische behandeling en nazorg voor volwassenen met een middelen- en/of gedragsverslaving. 

Vergoed vanuit de zorgverzekering

Iedere Nederlander heeft een (verplichte) basisverzekering, waarmee door de zorgverzekeraars deze verslavingszorg wordt vergoed. 

De GGZ instelling 

De instelling wil zich gaan onderscheiden door: 

  • Korte / geen wachtlijsten;
  • Oog voor het individu, zorg op maat
  • Lage recidive cijfers door langdurige nazorg / e-health
  • Maatschappelijk betrokken aanpak 
  • Kwalitatief goed en gemotiveerd personeel

Participatie in het aandelenkapitaal

Participatie is mogelijk vanaf 100K Euro. Andere financieringsvormen zijn bespreeekbaar. Een investeerder met ervaring in de zorg heeft de voorkeur.  

Interested? Please contact us