Aircraft dismantling specialist zoekt groeipartner

Het demonteren van vliegtuigen aan het eind van de economische life cycle

Betreffende onderneming heeft tientallen jaren ervaring met het demonteren en het ontmantelen van elk type vliegtuig. 

De opdrachtgevers zijn luchthavens, lease maatschappijen en private / commerciële eigenaren. 

The global commercial aircraft disassembly, dismantling & recycling market size was $4.57 Bn in 2019 & is projected to reach $5.40 Bn by 2027, at a CAGR of 7.36%

Fortune Business Insights

Focus op demontage, daarna ook op warehousing en verkoop van spare parts

Naast het opzetten van de commerciële exploitatie van “aircraft dismantling” signaleert deze onderneming ook opportunities in de warehousing en verkoop van spareparts in de volgende ondernemingsfase.

Goed gevulde order portefeuille

Er zijn meerdere partijen in de wereld met een eigen demontage locatie. Maar in veel gevallen worden toestellen (ook uit de commerciële luchtvaart) juist op locatie gedemonteerd. 

Om die reden wordt door deze onderneming telkens een combinatie van specialisten en lokale teams geformeerd. Binnen twee tot drie weken wordt vervolgens het vliegtuig volledig ontmanteld). 

Onderneming heeft een goed gevulde order portefeuille. 

Groeipartner voor 1,5 M Euro

Een substantieel deel van de kapitaalbehoefte komt voort uit de wens om op elke locatie in Europa met eigen equipment te kunnen werken in plaats van equipment ter plekke te huren. Dit vergroot de brutomarge en voorkomt het risico op stagnatie van werkzaamheden (lokale aanbieders van equipment kennen de strenge regels van de luchtvaartwereld vaak onvoldoende). 

De samengestelde kapitaalbehoefte bedraagt 1,5M Euro; equipment als onderpand alsook participatie in het aandelenkapitaal zijn bespreekbaar. 

Interested? Please contact us