Platform voor contract- en omgevingsmanagement zoekt nieuwe aandeelhouder

Bebouwde omgeving

Onderneming levert diensten en subscription services voor partijen en overheidsinstellingen die zich richten op onderhoudswerkzaamheden in de bebouwde omgeving. 

Met name de “subscription services” maken een snelle groei door en er is nog een groot groeipotentieel (op dit moment wordt een kleine 10% van de markt bediend). 

Omzetgroei

Onderneming realiseert via haar entiteiten een omzet van circa 600K+. De verwachting is dat dit in de komende jaren minimaal zal verdubbelen, m.n. via de recurring omzetten van het groeiend aantal abonnementen. 

Diensten

Onderneming biedt adviesdiensten en ontwikkeldiensten aan, maar ook een digitaal platform dat voor opdrachtgevers de kernwerkzaamheden vereenvoudigt en werkprocessen meer inzichtelijk maakt. 

Actieve aandeelhouder

Onderneming zoekt een actieve nieuwe aandeelhouder (waaronder MBI) die meewerkt en bijdraagt in de groeikansen van de onderneming. Het betreft een aandelenbelang van 50%. 

Interested? Please contact us