Opleider, detacheerder zoekt (financiële) partners voor uitrol

Opleiden tot programmeurs

Ondernemers – o.a. met ruime ervaring in ICT – hebben het voornemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden – via een beproefd opleidingsprogramma – tot programmeurs en developers. 

Doelgroepen
  • jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief statushouders
  • jonge, alleenstaande moeders
  • jonge werklozen
De verwachte opleidingsduur is 3 – 6 maanden. 
Detacheren

Vervolgens worden de jonge en terzake kundig opgeleide programmeurs en developers ingezet voor detacheringsopdrachten en voor projecten. 

Partners gezocht – 100K Euro behoefte

Ondernemers hebben mandaat verstrekt aan De Nieuwe Aandeelhouder om (financiële) partners te zoeken voor de uitrol. Naar verwachting worden ook overheidsgelden beschikbaar gesteld. 

Interested? Please contact us