Ontwikkelaar van esthetische maatwerkprothese zoekt groeipartner

Tot op 0,1 milimeter nauwkeurig

Deze ervaren ondernemer heeft een professionele en snel schaalbare procedure (scanning en 3D printing) ontwikkeld voor een maatwerkprothese die uitwendig gebruikt kan worden na een helaas veel voorkomende amputatie. 

De prothese kent internationaal geen hoogwaardige alternatieven. Er zijn kwalitatief minder goede alternatieven maar die beperken de prothese-gebruiker aanzienlijk in o.a. de toekomstige keuze van kleding en het kunnen blijven dragen van eigen kleding. 

Snelle groei in Europa

In zowel de Nederlandse als in de EU is een snelle uitrol gewenst en mogelijk. 

In Nederland wordt de prothese voor een groot deel vergoed via de zorgverzekering. Naar verwachting zal in andere Europese landen een vergelijkbaar beleid gevoerd worden. 

Naast de prothese verkoopt de onderneming een specifieke huidlijm in combinatie met de prothese voor een optimaal gebruik en comfort. 

Europese markt

Alleen al in Europese Unie gaat het om enige 100.000-en potentiële cases per jaar. 

Omdat het menselijk lichaam in de loop der tijd verandert qua vormen, is het realistisch om uit te gaan van een vervangende prothese circa iedere twee jaar. 

MBI kandidaat – hands-on investeerder

De werkkapitaalbehoefte bedraagt 150K Euro. Hiervoor wordt aan een zorgprofessional / zorginvesteerder een participatie in combinatie met een actieve rol geboden in deze groeiende onderneming. 

Interested? Please contact us