Ontwikkelaar / Producent van organische meststof zoekt kapitaalpartner voor wereldwijde uitrol

De risico’s en gevolgen van synthetische meststoffen

Gedurende de tientallen jaren waarin synthetische meststoffen worden toegepast in de land- en tuinbouw is ook duidelijk geworden dat hieraan nadelige gevolgen zijn verbonden: 

  • waterverontreiniging (nitraten en fosfaten)
  • afnemende biodiversiteit in water en bodem
  • verzuring en degradatie van de bodem
  • opstapeling van nitraten en zware metalen in planten
  • stikstof en CO2 emissie

Kapitaal voor het opschalen van productie

Onderneming zoekt een co investeerder om de productie op te schalen voor de wereldmarkt, waaronder ook Nederland. 

Voor plant en bodem

Betreffende ontwikkelaar / producent heeft een organische minerale meststof ontwikkeld (in droge en vloeibare vorm) welke kan worden toegepast op blad en bodem. Het product o.a.: 

  • verbetert de bodem en versnelt de compostering;
  • verbetert de fysieke en chemische parameters van de bodem, met een positieve invloed op het vasthouden van vocht en nutriënten;
  • is veilig voor mens, milieu en dieren (inclusief bijen);
  • versterkt planten, laat ze beter groeien, met verbeterde wortelvorming.

Participatie in het aandelen kapitaal

Gezocht worden investeerders die met kapitaal willen bijdragen aan de opschaling. Daarbij gaat de voorkeur uit naar investeerders die toegevoegde waarde en kennis hebben inzake land- en tuinbouw en internationale vermarkting. 

Participatie is mogelijk vanaf 250K Euro. De totale financieringsbehoefte bedraagt 1,5M Euro, 

Interested? Please contact us