Ondernemer zoekt kapitaalpartner voor nieuwbouw en overname van groothandel / sierviskwekerij

Nieuwbouw

Betreffende ondernemer is voornemens nieuwbouw te realiseren ten behoeve van een sierviskwekerij / groothandel met klanten / afnemers in Nederland, België en Duitsland. 

Kapitaalpartner gezocht

Siervissen worden in Nederland, België en Duitsland geleverd aan: 

– distributeurs

– tuincentra

– acquariumwinkels

– dierenspeciaalzaken

Teneinde de marktkansen te vergroten wordt een investeerder gezocht voor zowel de nieuwbouw als de overname. 

Overname bestaande kwekerij / groothandel

Naast de nieuwbouw wil deze ondernemer ook een samenwerking realiseren met – en op termijn ook de overname van – een bestaande groothandel /kwekerij in siervissen. 

Participatie in het aandelenkapitaal

Voor de financiering van de nieuwbouw bedraagt de kapitaalbehoefte circa 380K Euro. De overnamefinancierinfg (in termijnen) dient nog nader bepaald te worden. Participatie in het aandelenkapitaal is bij toegevoerde waarde beslist bespreekbaar. 

Interested? Please contact us