Ondernemende investeerders met voldoende zekerheden en onderpand zoeken overbruggingsfinanciering

Beide ondernemende investeerders zijn o.a. actief in de holding van een dienstverlener

Met de gezochte overbruggingsfinanciering zijn de investeerders in staat om hun belangen uit te breiden in de dienstverlener en haar dochterondernemingen. 

Afstoten van deelnemingen
Met de ‘afstoting van andere deelnemingen en vorderingen’ realiseren deze investeerders op afzienbare termijn een totaalsom van minimaal 2,5M Euro. De benodigde overbrugging – waarvoor zekerheden en onderpand worden aageboden – bedraagt 2 miljoen Euro.
Zekerheden en onderpand

a. onbetwiste vorderingen.

b. aandelenbelangen welke op afzienbare termijn zullen worden verkocht.

c. aandelenbelangen welke gehouden worden en in de toekomst zullen worden gehouden in de hiervoor genoemde dienstverlener.

Overbrugging gezocht in 3 stappen

Ondernemers hebben mandaat verstrekt aan De Nieuwe Aandeelhouder om een overbruggingsfinanciering te zoeken in drie stappen: 

  • per korte termijn 500K Euro
  • per januari 2020 nog eens 1,2M Euro
  • per april 2020 nog eens 300K Euro
De looptijd van de overbruggingsfinanciering en het te hanteren rentepercentage geschiedt in overleg. De investeerders geven graag een persoonlijke toelichting. 

Interested? Please contact us