Nederlandse Telecom Operator zoekt financiele participanten

Investeren in Fiber-to-the-Office netwerken

Betreffende Telecom Operator ontwikkelt en exploiteert hoogwaardige netwerken (in business areas) door heel Nederland. In de komende periode is er vanwege de ontwikkeling van meerdere locaties behoefte aan aanvullend werkkapitaal en investeringskapitaal.

 

Telecommunicatie netwerken zijn registergoederen

Telecommunicatienetwerken zijn register goederen, het eigendom notarieel wordt vastgelegd. De exploitatie van telecomnetwerken valt onder de telecomwet. Beteffende operator beschikt over de noodzakelijke registraties/vergunningen.

Een substantieel deel van de capital expenditures (Capex) / ontwikkelingskosten wordt gefinancierd via de vaste bankrelatie van betreffende operator.

Verwachte consolidatie biedt opportunity

Het verwachte rendement op (aandelen) is ‘mature’ en kan mede door de te verwachten marktconsolidatie oplopen van 20% tot 250%

Aandelenparticipatie

Onderneming is nu met De Nieuwe Aandeelhouder een substantiele optie tot participatie in het aandelenkapitaal overeengekomen. Investeerders krijgen de mogelijkheid om van deze optie gebruik te maken. Er kan worden geparticipeerd vanaf 100K Euro. De totale financieringsbehoefte bedraagt 0,5M Euro. 

Interested? Please contact us