Nederlandse IoT onderneming met gepatenteerd (work) safety device zoekt investeringspartners voor Europese uitrol

Werkveiligheid in industriële omgevingen en in calamiteit situaties

Betreffende Nederlandse onderneming ontwikkelt een veiligheidsdevice voor industriële omgevingen en situaties waarin er sprake is van mogelijke calamiteiten. 

Met het device worden o.a. (plant-)operationele, milieu- en gezondheidsrisico’s teruggedrongen. Het compacte apparaat – door personen op het lichaam gedragen (persoonlijke veiligheid) – kan worden ingezet op vaste locaties, maar ook op incidentele locaties waar veiligheidsrisico’s  (kunnen) ontstaan. 

Het apparaat is gebaseerd op de detectie (aanwezigheid en niveau) van onder andere schadelijke gassen. Een en ander in combinatie met: 

– gesproken berichten en tekstberichten op basis van veiligheidssituaties;

– signaalfuncties en berichten naar (beveiligde) mobiele telefoons en (multiple) “meldkamers”, inclusief walkie talkie functionaliteit;

– intercollegiale signalering en escalatie van noodzakelijke maatregelen, inclusief walkie talkie functionaliteit. 

Substantieel kapitaal is toegezegd, inclusief internationaal launching partner 

Onderneming wil haar apparaat internationaal uitrollen, om te beginnen in de Europese Unie.

Revenue stromen zijn (op hoofdlijnen) gebaseerd op abonnementsvormen.  

Er is een intentieovereenkomst gesloten met een internationaal opererende launching partner die toegang heeft tot de relevante industriële sectoren zoals onder andere de petrochemische industrie, de afvalverwerkende industrie en de agro-industrie. Een samenwerkingsovereenkomst wordt op dit ogenblik opgesteld. 

Er zijn substantiele toezeggingen gedaan door investeerders. Er worden nog enkele co investeerders gezocht voor deze pre-launch fase (marktlancering eind 2022 / Q1 2023). 

Internationale patentering

De internationale patentaanvraag is lopend; het Nederlandse patent is toegekend. 

 

Betrokken investeerders

Onderneming zoekt actief participerende investeerders, met achtergrond en ervaring in relevante sectoren 

Participatie is mogelijk vanaf 250K Euro. 

Interested? Please contact us