Marketing en sales organisatie zoekt groeikapitaal

Tienduizenden contactmomenten per maand

Ervaren management heeft een goedlopende marketing en sales onderneming neergezet. Men is in staat zich bepaalde marktsegmenten eigen te maken en vervolgens te excelleren in het genereren van kwalitatief hoogwaardige leads en concrete verkopen voor haar opdrachtgevers. 

Particulieren, MKB en de grootzakelijke markt

Betreffende onderneming ontwikkelt zich daarmee tot een spilfunctie in het samenbrengen van vraag en aanbod. De vraag wordt aan de hand van tienduizenden contactmomenten per maand in bovengenoemde segmenten in kaart gebracht. En gekoppeld aan een kwalitatief aanbod aan producten en diensten op het gebied van duurzaamheid. 

Duurzaamheid als speerpunt

De afgelopen periode heeft voor de onderneming in het teken gestaan van een verdiepingsslag in kennis over duurzaamheid. De werkwijze in combinatie met deze actuele thematiek slaat enorm aan en leidt tot meer aanvragen van opdrachtgevers dan men op dit moment kan verwerken. 

Onderneming is uniek in haar integrale benadering. Van bewustwording van duurzaamheidsvraagstukken, begeleiding in oriëntatie tot de concrete levering van producten en diensten. 

Groeikapitaal

Het gezochte kapitaal ter grootte van 100K Euro zal worden aangewend als werkkapitaal, op hoofdlijnen voor de groei van het team. 

In 2020 verwacht men een omzet te realiseren van ruim 2,1M Euro met een netto resultaat van ruim 25%.

Interested? Please contact us