Levensreddend medical device zoekt co investeerders

Wereldwijde doelgroep chronische ziekte

Betreffend medical device gaat vanaf 2021 levens redden, wereldwijd. 

Het betreft een patientengroep welke nu aangewezen is op intensieve ziekenhuisopname, waarbij desalniettemin een aanzienlijk deel van de patienten na enkele jaren komt te overlijden. 

Verwachte effecten

Door dit medical device zullen belangrijke stappen gezet worden:

– in het verminderen van ziekhuisopnames ten gevolge van betreffende medische aandoening, 

– in het verminderen van medische complicaties,

– in het vergroten van de levenskwaliteit van tienduizenden mensen en hun naaste familie.

De snelle ontwikkeling tot en met “first in man, kwartaal 1, 2021” is van urgent belang.

 
Virtuele wachtlijst van tienduizenden patiënten

Voor de Nederlandse markt geldt dat er nauw wordt samengewerkt met de overheid. Het implantaat is een aanzienlijke besparing op zorgkosten zoals intensieve ziekenhuisopname. 

Ook in de rest van Europa en het verdere buitenland is grote belangstelling. 

Er is sprake van een internationale virtuele wachtlijst van tienduizenden patiënten.

Ervaren medisch team zoekt co-investeerders

In aanvulling op reeds gerealiseerd commitment zoekt dit ervaren Nederlandse (medische) team een investeerder of investeerders die een investering (participatie of lening) van 1,1M Euro wil/willen verstrekken.

Dit kapitaal is – samen met al gerealiseerd kapitaal – voldoende voor de fase tot en met “first in man” in het eerste kwartaal van 2021.

Interested? Please contact us