Jonge ondernemer zoekt kapitaal voor overname agrarisch vastgoed

Overname tweede locatie

Betreffende ondernemer is actief in de opfok van kalveren en biggen. Op dit moment runt hij twee locaties (respectievelijk eigendom en huur) die op korte afstand van elkaar liggen. De gelegenheid doet zich voor om de tweede locatie te verwerven. 

Recente taxatie aanwezig

Ondernemer heeft overeenstemming met de verkopende partij en heeft recent een gekwalificeerde taxatie laten uitvoeren. 

Ambitie om op termijn over te schakelen op biologisch

De activiteiten van betreffende ondernemer zijn winstgevend. Op termijn verwacht de ondernemer over te schakelen op biologische dierhouding. 

Loan to value circa 70%

Gezocht wordt een hypothecaire financiering (eerste recht van hypotheek) door een private partij, ter grootte van circa 1,5M Euro. 

Interested? Please contact us