Investeerder / Ondernemer zoekt overbruggingsfinanciering en partner

Overbrugging

Investeerder / Ondernemer is voornemens zijn activiteiten vanuit Nederland te gaan organiseren. Om investeringsgelden uit het buitenland vrij te maken is een overbruggingsfinanciering noodzakelijk van 300K Euro. 

Verdere samenwerking

Op de genoemde sectoren staat deze investeerder / ondernemer open voor samenwerking, inclusief participatie.  

Partner gezocht

Betreffende investeerder / ondernemer wil met de vrijkomende gelden gaan investeren / ondernemen in de volgende sectoren: 

  • duurzaamheid
  • internationale arbeidsmarkt 
  • agriculture
  • internationale handel en transport

Kortlopende financiering

Het gezochte kapitaal ter grootte van 300K wordt gebruikt voor een internationale financieringsconstructie en kan op korte termijn met significant rendement worden terugbetaald. 

Interested? Please contact us