Internationale, technische uitzendorganisatie zoekt een groeipartner

Internationale opdrachtgevers

Betreffende uitzendorganisatie is een internationale projectpartner voor grote internationale opdrachtgevers in: 

– staalbouw / montage / metaalconstructiebouw

– scheepsbouw

– high risk maintenance in o.a. petrochemische industrie

– complexe hallenbouw / fabrieken

Doorgroeien naar preferred partner in heel Europa en daarbuiten, ook door buy-and-build

Voor de genoemde schaalvergroting is extra liquiditeit nodig in het werkkapitaal welke wordt aangewend voor het inreizen van medewerkers, huisvesting, training en veiligheidsmiddelen. 

Daarnaast is er een kapitaalbehoefte voor concrete overnames van andere uitzenders en het opzetten van een samenwerkingsverband met een Britse partner. 

 

Pan-Europees

Onderneming heeft de ambitie om pan-Europees mee te bewegen met haar opdrachtgevers . Hiervoor is schaalvergroting nodig van het aantal technische mensen dat op projecten wordt uitgezonden. 

Participatie en actieve bijdrage

Kapitaalverstrekking is mogelijk vanaf 200K Euro, middels directe participatie in het aandelenkapitaal van de onderneming. Waarbij een actieve rol, mits aantoonbare toegevoegde waarde, zeker bespreekbaar is.  

Interested? Please contact us