Internationaal opererende smart healthcare onderneming zoekt co investeerders

Controle en inzicht in persoonlijke gezondheid

Betreffende onderneming heeft gezondheidsapparaten ontwikkeld waarmee gebruikers inzicht krijgen in hun persoonlijke gezondheid en controle krijgen over de verbetering ervan. 

De apparaten maken het mogelijk om uiteenlopende gezondheidssituaties vast te stellen, maar ook om – daar waar noodzakelijk – gericht te behandelen. 

Van productverkoop naar abonnement

Er is vijf jaar lang geïnvesteerd in R&D. Daarnaast is twintig jaar aan patiëntendata (aangeleverd door behandelaars) geanalyseerd en verwerkt in de behandelingen. 

Onderneming maakt op dit moment de transformatie van eenmalige productverkoop naar abonnementsvorm in combinatie met “in-App aankopen”. Daarbij wordt EU medische certificering (CE marking) gerealiseerd. 

Onderneming beoogt in een periode van 24 maanden een 0,05% penetratie te bereiken in de markt van zelfzorgapparaten.

 

Honderden devices verkocht in Nederland en Duitsland

Onderneming heeft reeds honderden devices verkocht en is tevens beloond met een internationale erkenning als belangrijke innovatie op het gebied van gezondheidszorg. 

De apparaten zijn uitontwikkeld; de tweede versie van een bijbehorende App is in ontwikkeling. 

Onderneming richt zich op de markt van zelfzorgmiddelen; wereldwijd worden honderden miljoenen zelfzorgmiddelen (apparaten) verkocht. 

De zelfzorgmarkt (apparaten) kent een omvang van 450 MRD Euro. 

Participatie in het aandelenkapitaal

De kapitaalbehoefte bedraagt 500K Euro; participatie in het aandelenkapitaal is mogelijk vanaf 250K Euro. Een eventuele actieve bijdrage (MBI) is bespreekbaar. 

Middels aandelenparticipatie in de onderneming is een investeerder tevens financieel betrokken bij de Chinese joint venture waarin de onderneming een substantieel belang heeft. 

Interested? Please contact us