Internationaal actieve SaaS en sensortechnologie onderneming in professionele - en breedtesport zoekt investeerder(s) voor internationale groei

Sensor Technologie

Deze onderneming – opgericht in 2016 – heeft een bewezen electronic device ontwikkeld dat beoefenaars van deze sport (professionals en breedtesport) in staat stelt om waardevolle data te verzamelen tijdens en na de uitoefening, op het gebied van: 

  • prestaties
  • vitaliteit / welzijn
  • verbeteringen / voortgang

Verdere internationale groei

Onderneming heeft internationaal schaalbare software en cloudoplossingen, het electronic device (de hardware) is in principe uitontwikkeld.

Inmiddels zijn er duizenden geactiveerde gebruiker accounts, waar alleen al in Europa enige tienduizenden gebruiker accounts haalbaar zijn in de komende jaren. 

De huidige gebruikerstevredenheid is uitstekend.  

Naast de realistische groeimogelijkheden onder eigen merknaam zijn er ook “white label” opportunities in samenwerking met professionele marktpartijen in deze sport.

Voor deze marktpartijen is de oplossing van betreffende onderneming een manier om hun relatie met sporters te verbreden en te verdiepen. 

Onderneming heeft nauwe contacten en partnerships met sportbonden, nationale en internationale teams. 

SaaS via Subscription

Er zijn wereldwijd miljoenen liefhebbers en beoefenaars van deze sport. Qua economische waarde gaat het om een markt van bijna 300 MRD Euro. 

De  sector staat in groeiende mate open voor het adopteren van nieuwe technologie. 

Betreffende onderneming verkoopt de devices in combinatie met een abonnementsmodel. Zonder abonnement kan een gebruiker het device beperkt benutten; met abonnement heeft de gebruiker via smartphone  toegang tot alle persoonlijke data. Het device buffert data, zodat tijdens de sportbeoefening geen smartphone gedragen hoeft te worden.  

Participatie en actieve bijdrage

Onderneming zoekt groeikapitaal ter grootte van 300K – 500K Euro, middels participatie in het aandelenkapitaal. Een actieve rol en bijdrage  in de onderneming wordt geprefereerd. 

Interested? Please contact us