Initiatiefnemers inzake "gesloten coffeeshopketen" zoeken co-investeerders

Rijksoverheid

“Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd.”

De overheid heeft voorwaarden en eisen gesteld aan onder andere de aspirant telers. Deze eisen zijn medio juni 2020 openbaar gemaakt.

De initiatiefnemers hebben binnen de deadline (uiterlijk 28 juli 2020) hun aanvraag ingediend voor een vergunning.

Door de overheid zal via een selectieproces aan maximaal 10 telers een vergunning worden verleend. 

Co-investeren vanaf het moment dat de vergunning verleend wordt

Hoewel de initiatiefnemers zelf al zijn begonnen met investeren, wordt aan co-investeerders gevraagd om mee te gaan investeren vanaf het moment dat de overheid de vergunning heeft verstrekt. 

Het initiele risico van het uiteindelijk niet verkrijgen van een vergunning wordt daarmee volledig gedragen door de initiatiefnemers. 

Er is overeenstemming met een gemeente, met een intentieverklaring van de burgemeester, inzake de beoogde locatie. Er is overeenstemming met een ervaren bouwer. Het management team plus experts is gevormd. Zodra de vergunning is verstrekt en de teelt is succesvol, is er sprake van een voorspelbaar en substantieel rendement. 

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben een succesvolle achtergrond in het bedrijfsleven, onder andere in ICT en zorgverlening. Zij zoeken co-investeerders en financiers met een vergelijkbare solide achtergrond in het bedrijfsleven. 

Het team heeft ruime ervaring en inzicht in alle legale activiteiten inzake cannabis en cannabisteelt

Grootschalige teelt

De totale financiering van het project (inclusief eigen inbreng) bedraagt circa 11 miljoen EUR, met als belangrijkste uitgaven: 

  • grondverwerving en ontwikkeling van vastgoed (inclusief inrichting voor de teelt)
  • energieverbruik (!) voor de eerste 12 operationele maanden

Initiatiefnemers zoeken bij voorkeur een kortlopende financiering van 10M EUR met een looptijd van 18 – 24 maanden en een substantieel rendement. 

Andere vormen van kapitaallverstrekking zijn bespreekbaar. 

Interested? Please contact us