Initiatiefnemer woon-, zorginstelling zoekt participerende investeerders en eindbelegger

35.000 – 40.000 dak- en thuislozen in Nederland

Nederland telt behoorlijk veel dak- en thuislozen. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog substantieel hoger; men verwacht na beëindiging van de Corona (ondersteunende) maatregelen dat er weer een toename komt. 

Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36 duizend daklozen. De jarenlange stijging, tot 39 duizend in 2018, is hiermee tot stilstand gekomen. Er waren vooral minder jonge daklozen. Ruim 8 op de 10 daklozen is man. Daklozen zijn naar verhouding vaak te vinden in een van de vier grote steden. Dat stelt het CBS vast op basis van de nieuwste cijfers. (April 2021)

Woon-, zorgcentrum

Betreffende regio kent circa 400 officieel geregistreerde dak- en thuislozen, het werkelijke aantal wordt geschat op meer dan 1000. 

Door een woon-, zorgcentrum te starten wordt opvang geboden in een gebouw met woonstudio’s, gemeenschappelijke ruimtes en passsende voorzieningen op het gebied van zorg, dagbesteding en terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

De Nederlandse overheid heeft verplichtingen om het recht op behoorlijke huisvesting te respecteren, te beschermen, te bevorderen en te verwezenlijken. De cliënten van het woon-zorgcentrum zullen de woonstudio’s huren en (in eerste instantie) voldoen middels het PGB (persoonsgebonden budget). Uit ditzelfde PGB wordt ook de zorgondersteuning (daar waar relevant) gerealiseerd. 

Het beoogde woon-, zorgcentrum zal minimaal 15 woonstudio’s, maar bij voorkeur 25 woonstudio’s omvatten.

Initiatiefnemer heeft voldoende contacten om uit te kunnen gaan van een 100% bezettingsgraad vanaf de opening.  

Opvang, huisvesting, zorg en terugkeer naar de arbeidsmarkt

Deze initiatiefnemer kent in betreffende regio het leven van dak- en thuislozen kortgezegd van binnen. 

Hij heeft het op zich genomen om zelf een initiatief te starten om het leven van een behoorlijke groep (hoofdzaklijk) jongeren positief te veranderen door huisvesting en zorg te bieden en een perspectief op terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

Participerende investeerders en een eindbelegger

Initiatiefnemer zal bij realisatie de rol van bedrijfsleider/beheerder op zich nemen en dagelijks in het woon-, zorgcentrum aanwezig zijn, als laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen. 

Hij zoekt actief participerende investeerders welke hem kunnen helpen bij het verwerven en transformeren van het vastgoed, alsook een eindbelegger welke het vastgoed van het gerealiseerde woon-, zorgcentrum verwerft inclusief een langjarige huurovereenkomst met de exploitatie BV. 

De kapitaalbehoefte (verwerven van vastgoed plus transformatie) is circa 1M tot 1,5M Euro. Er zijn in principe al meerdere geschikte objecten in de regio geïdentificeerd. 

Interested? Please contact us