HR SaaS oplossing 'Employee Experience' zoekt groeikapitaal

Corporate klanten, grootbedrijven en MKB vanaf 20 werknemers

Betreffende onderneming heeft een digitaal HR platform ontwikkeld, gericht op de volledige scope van ‘medewerker ervaringen’ (Employee Experience) voor corporates, grootbedrijven en MKB vanaf 20 medewerkers. 

De onderneming is inmiddels de preferred supplier bij grote organisaties in o.a. hospitalty en leisure, gezondheidszorg en belangenbehartiging, 

Al haar HR producten zijn gericht op het verbeteren van medewerker ervaringen (employee experience), in de wetenschap dat negatieve werknemer ervaringen leiden tot absenteïsme, een hoog verloop in de eerste 18 maanden, een toename van veiligheidsincidenten en een verlies aan omzet en winst. 

De zelfstandige producten zijn gericht op 

  • Medewerkerstevredenheid onderzoek inclusief analyse dashboard
  • Opzetten en beheren van een loyaliteitsprogramma inclusief shop
  • het opbouwen, aanbieden en monitoren van e-Learnings en microlearnings
  • Servicedesk voor de HR-afdeling inclusief virtuele assistent
  • Kennisontwikkeling en delen van kennis binnen organisaties
  • Ontsluiting en inrichting van de interne (sociale) communicatie en participatie

SaaS Abonnement

De onderneming hanteert een schaalbaar abonnementsmodel, gebaseerd op het aantal werknemers en het aantal producten dat door een organisatie  wordt afgenomen. 

Ter illustratie: een onderneming met 500 medewerkers, welke 4 producten afneemt, betaalt circa 145 Euro per medewerker per jaar. 

De doelstelling is om in 2023 minimaal 50 ondernemingen aan te sluiten. 

Het platform bestaat in totaal uit zes volwaardige producten, welke los van elkaar kunnen opereren. Wanneer organisaties meerdere producten afnemen, zullen deze telkens via hetzelfde platform worden ontsloten.

IP volledig inhouse ontwikkeld

Er is geïnvesteerd in een volledige inhouse ontwikkeling. Alle code, assets en de logica van het platform zijn volledig in eigendom. 

Het platform kan worden gebruikt in 27 talen waardoor de meest gangbare markten – (West-) Europa, Verenigde Staten & Verenigd Koninkrijk – kunnen worden bedient. Deze multi talen oplossing betreft zowel de interface van de applicaties alsook het dashboard. 

Maar ook de content op het platform (zoals interne communicatie) wordt volautomatisch vertaald, waardoor alle werknemers kunnen worden bereikt en geïnformeerd, ongeacht taal, functieniveau en geolocatie. 

NB. Investeringen in employee experience nemen wereldwijd toe (Recent marktonderzoek voorspelt een groei van de EX markt van $7 Miljard in 2022 naar $15 Miljard in 2026).

Participatie 

De minimale kapitaalbehoefte bedraagt 1 miljoen Euro, eventueel in tranches te investeren. Participatie in het aandelenkapitaal is bespreekbaar alsook een converteerbare lening. 

Interested? Please contact us