Heavy lift multipurpose oceaanschip plus bemanning zoekt co investeerders

Wereldwijd vervoer

Betreffende onderneming heeft als doel een internationaal opererende logistieke dienstverlener te zijn. Haar oceaanschip is gespecialiseerd in wereldwijd vervoer van heavy lifting (via kranen op het schip) constructies en wereldwijd bulktransport (massagoedtransport). 

Wereldwijd zijn er in deze scheepsklasse maar 100 vergelijkbare multipurpose oceaanschepen. 

Het schip wordt goed onderhouden door het technisch management en is één van de modernste en snelst varende transportschepen. 

Een investerings-mogelijkheid die  vooruitloopt op een zich herstellende wereldeconomie

Naast duurzaamheid, is een belangrijke overweging om te investeren in dit schip dat er – ondanks de wereldwijde neergang in economieën ten gevolge van de Corona pandemie – een onderbouwd vertrouwen is in de rol die zeescheepvaart zal spelen in het herstel. 

De UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) verwacht in 2021 een groei van 4,8% in de zeescheepvaart. 

“The global shipping industry will be at the forefront of efforts towards a sustainable recovery, as a vital enabler of the smooth functioning of international supply chains”, UNCTAD Secretary-General Mukhisa Kituyi says. “The industry must be a key stakeholder helping adapt “just-in-time efficiency” logistics to “just-in-case” preparedness.”

UNCTAD Review of Maritime Transport 2020

Internationale Opdrachtgevers

Het schip heeft lopende en toekomstige opdrachten voor internationale destinaties: 

– zware projectmatige goederen (treinen, jachten. windparkonderdelen, turbines, reactoren, baggerschepen, marine schepen, UN transporten, containers enz), o.a. de economische en maatschappelijke ontwikkeling van West- en Oost-Afrika; 

– (droge) bulkgoederen, zoals hout, erst, staal, papierproducten en zout

Kapitaalbehoefte

De totale financieringsbehoefte gericht op het in eigendom nemen van het schip, is 5,9M Euro. Particpatie is mogelijk vanaf 500K Euro. In principe is er een vendor loan en bancaire voorziening, in totaal ter grootte van 4M Euro. Waardoor er nog 1,9M Euro aan behoefte resteert (van deze 1,9M is al commitment ter grootte van 600K Euro afgegeven). Andere financieringsconstructies zijn echter bespreekbaar. 

Interested? Please contact us