Gespecialiseerde internationale vervoerder zoekt financiele partner voor overname

Leidende partij in dit segment

Betreffende onderneming is een leidende partij in haar segment. 

De gelegenheid doet zich voor om een onderneming over te nemen, welke na overname praktisch per direct voor een forse sprong in omzet en resultaat gaat zorgen (toename met een factor 3 à 4).  

Internationaal actief

De overname stelt deze onderneming in staat om haar meer dan 2000 internationale klanten beter te bedienen met extra diensten, waar aantoonbaar vraag naar is en welke tot meer omzet en winst zullen leiden. 

Hoofdzakelijk vastgoed

Praktisch de gehele overname som (circa 90%) wordt gedekt door courant vastgoed met bestaande huurders. 

Behoefte aan kapitaal bedraagt 7,4M Euro

Gezocht wordt een partij welke bereid is om de overnamefinanciering te verstrekken, eventueel op te splitsen in een financiering met recht van eerste hypotheek en een participatie in het aandelenbelang. 

Interested? Please contact us