Gemengd agrarisch bedrijf zoekt gedeeltelijke of volledige herfinanciering

Biologische eieren en kalveren

Betreffende onderneming is een goed lopende onderneming in biologische eieren en kalveren. 

Men produceert circa 6 miljoen biologische eieren per jaar en levert daarnaast circa 2000 kalveren per jaar. 

1,1M Euro omzet, operationeel winstgevend

Onderneming zoekt een gedeeltelijke herfinanciering van 1,6M met een geprefereerde looptijd van circa 5 jaar. De financiering wordt hypothecair gedekt door onroerend goed en grond, welke enkele jaren geleden al werden getaxeerd op een waarde van 1,7M.  Bij concrete belangstelling wordt de taxatie geactualiseerd. 

Onderneming (bestaande uit drie entiteiten) realiseert een jaarlijkse omzet van 1,1M Euro en is operationeel winstgevend. 

Deugdelijke Nb vergunning

Onderneming beschikt over een actuele Natuurbeschermingswet vergunning (NB-vergunning) en kan om die reden op financieel-gezonde wijze blijven opereren en mogelijk ook nog wat verder uitbreiden. 

Gedeeltelijke (1,85M) of volledige herfinanciering (2,7M)

Naast een gedeeltelijke herfinanciering is ook een volledige herfinanciering bespreekbaar. In beide gevallen is de geprefereerde looptijd circa 5 jaar, waarna de financiering (naar verwachting) bancair zal worden ondergebracht. 

Interested? Please contact us