Florerende leisure onderneming ter gedeeltelijke of volledige overname

EBITDA van 1M Euro en meer

Deze onderneming exploiteert meerdere leisure objecten in Europa, tegemoetkomend aan moderne wensen van Europese consumenten en met overnachtingsfaciliteit. 

De onderneming biedt haar faciliteiten aan duizenden bezoekers per jaar, gedurende een groot deel van het jaar (tot wel 10 maanden per jaar beschikbaar). 

Het ervaren management (family business) realiseert een EBITDA van 1M Euro en verwacht voor de nabije toekomst – op grond van marktontwikkelingen – dat een EBITDA van 1,5M Euro mogelijk is.  

De onderneming realiseert haar omzet in: 

  • leisure
  • business-to-business
  • verhuur van faciliteiten

Plaats voor management-buy-in of volledige overname

Hoewel het huidige management met veel genoegen de onderneming de komende jaren verder exploiteert, staan men open voor MBI en op termijn een volledige overname, danwel direct een volledige overname plus goede afspraken over de komende jaren. 

Natuurlijk heeft Corona het afgelopen jaar een invloed uitgeoefend op resultaat en bedrijfsvoering, maar ook nu laten de boekingen alweer een goed herstel zien in de komende periode en jaren.

Schuldenvrij

Onderneming is vrij van schulden, langlopende verplichtingen, noch enige vorm van bancaire kredieten. 

Waardering

Bij de volledige overname spreekt het voor zich dat dit onder een convenierende waardering geschiedt. Gedeeltelijke participatie – met een deugdelijk plan naar volledige overname – is mogelijk vanaf 1M Euro. 

Interested? Please contact us