Early stage formule in de gezondheidszorg zoekt groei investeerders

Specifiek segment in de gezondheidszorg

Betreffende onderneming wordt geleid door twee onderneemsters die zich richten op een speciek segment in de medische gezondheidszorg. De activiteiten worden nu vormgegeven vanuit een hoofdvestiging met meerdere behandelkamers. 

De ambitie is om het aantal behandelkamers verder uit te breiden en verder te groeien naar meerdere vestigingen verspreid over heel Nederland.

Groei naar meerdere vestigingen en eigen academy

Onderneming heeft een eigen academy waar zij medewerkers en partners professioneel opleidt (om betere behandelingen uit te voeren bij cliënten). 

De ambitie is om in deze lage concentratie markt door te groeien naar meerdere vestigingen in heel Nederland – en als zodanig ook een relevante partner te worden voor andere, landelijk opererende zorgverleners. Dit alles leidt tot een meer optimale begeleiding van cliënten. 

Vergoede zorg en niet-vergoede zorg 

Voor een deel krijgen de cliënten van deze onderneming de medische zorg vergoed door de zorgverzekeraar. 

Maar de meerderheid van de klanten kiest en betaalt zelf voor (medische) behandelingen. 

De behandelingen worden bij voorkeur in een abonnementsvorm aangeboden. 

Participatie in het aandelenkapitaal

De kapitaalbehoefte bedraagt 300K Euro, eventueel deels bancair te financieren. 

Participatie in het aandelenkapitaal is mogelijk. Een eventuele actieve bijdrage in de ondernemingsontwikkeling is bespreekbaar, bij een managementachtergrond in de zorg en/of het succesvol uitrollen van een dienstverleningformule. 

Interested? Please contact us