Europese producent van hoogwaardige biopellets zoekt co founders

Gepatenteerde oplossingen in combinatie met bewezen technologie

Betreffende onderneming heeft als uitgangspunt om zogenaamde low-grade biomassa (groenstromen) te verwerken tot hoogwaardige biopellets. 

Het betreft een gesloten systeem zonder afvalproducten. 

De ambitie is – na de eerste locatie – om meerdere locaties in Europa te realiseren. 

De groenstromen (low grade biomass) zijn in voldoende mate aanwezig om jaarrond operationeel te zijn door pellets te produceren, restwarmte en industrieel bruibaar, zuiver koolzuurgas.

Productie

Naar verwachting worden jaarlijks de volgende productiegetallen gerealiseerd: 

  • de verwerking van 240.000 ton lokale low-grade biomassa,
  • 120.000 ton biopellets per jaar,
  • 14.000 ton biopellets (uit de afvalfractie) per jaar
  • 40.000 ton zuivere CO2 per jaar,
  • en bijna 100.000 MWh aan warmte per jaar.

Volledig circulair met een negatieve carbon footprint 

De faciliteit eenmaal in werking zal meer CO2 uit de lucht halen dan er wordt uitgestoten (inclusief het daadwerkelijk verbruik van de biopellets door klanten), 

Naast de verkoop van biopellets, voor het opwekken van warmte (inclusief productiewarmte in de industrie), wordt de restwarmte van de faciliteit geleverd aan de lokale gemeenschap.  

Het gewonnen CO2 (koolzuurgas) tot slot, wordt gezuiverd en geleverd aan de industrie (waaronder de productie van koolzuurhoudende dranken). 

Founding capital

Er is al circa 4 miljoen geïnvesteerd in het creëren van alle voorwaarden waaronder locatie, contracten met toeleveranciers en afnemers, alsook alle vergunningen. 

De totale financiering bedraagt circa 60M Euro, bancair gefinancierd wordt twee derde van dit bedrag, waardoor er nu gezocht wordt naar financiers van het eigen vermogen van 22M Euro, 

Gezocht worden met name geëngageerde family offices, private equity en strategische partijen welke in de eerste plaats het belang onderschrijven van een negatieve carbon footprint en de realisatie van rendement. 

Voor strategische partijen is het potentieel gebruik maken van de negatieve footprint in relatie tot de eigen activiteiten een additionele overweging. 

Interested? Please contact us