Co investeerders gezocht voor buy and build (retail) in de DACH regio

Buy and build opportunity in een gefragmenteerde markt

Betreffende investeerders hebben een investeringsvehikel opgezet waarmee men in een gefragmenteerde retailmarkt via buy and build een keten van meer dan 500 vestigingen wenst op te gaan zetten. 

Betreffende type retail is een groeimarkt. In de DACH regio is er sprake van een groot aantal spelers (relatief weinig concentratie), om die reden zijn er realistische mogelijkheden om te acquireren en te consolideren onder één formule. 

Deze markt is ruim 7 MRD Euro in omvang

Voor alle landen in de DACH regio – Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland – geldt dat er op basis van vergrijzing een nog verder groeiende markt ontstaat voor dit segment retail.

Expertise team is ‘in place’

Het expertise team wordt ingezet om de reeds geïdentificeerde, te acquireren, spelers operationeel te optimaliseren. Daarnaast worden deze spelers vervolgens ingebed en begeleid in een uitgewerkte franchise – en marketingformule. 

De netto resultaten uit reguliere bedrijfsvoering zijn bovengemiddeld en daarnaast zijn synergievoordelen te behalen in inkoop-, verkoop- en IT-kosten.

 

Participatie vanaf 2M Euro

De huidige investeerders, inclusief het expert team, nodigen co- investeerders en co-financiers uit om mee te investeren. Participatie in het aandelenkapitaal is mogelijk. Andere financieringsvormen zijn bespreekbaar. 

In de eerste financieringsfase wordt 100M Euro aangetrokken, waarmee de eerste circa 100 vestigingen worden geacquireerd met een omzetniveau tussen 125 en 175 Euro en een netto winstgevendheid van 10-15%. 

Interested? Please contact us