Co investeerder gezocht voor innovatieve drukregelaar (oil & gas)

Internationaal pilot project

Onderneming heeft nieuwe technologie en geoctrooieerde producten (consumable) ontwikkeld die van cruciaal belang voor oudere (mature) olievelden zijn. Een grootschalig (en commercieel aantrekkelijk) pilot project op bestaande velden staat op punt van beginnen. 

UPDATE: Het pilot project is met succes afgerond en de eerste order is geplaatst

 

Aantrekkelijke winstgevendheid vanaf de start

Doordat de producten concreet tegemoetkomen aan een internationaal aantoonbare marktvraag, is het realistisch om een substantiële omzet en winst te verwachten, praktisch direct vanaf de eerste leveringen. 

 

Met de consumables wordt per “olieveld” een verwachte omzet op jaarbasis van enige miljoenen Euro gerealiseerd. Het pilot project heeft betrekking op een viertal velden.  

Internationale patentering

Het patent-traject is in gang gezet waarbij gekozen wordt voor internationale bescherming. Alle rechten (Patent, verdere IP, recht op levering aan klanten en productie) worden ondergebracht in een nieuwe besloten vennootschap waarbij een investeerder zich een aandelenbelang verwerft.

Strategische partij met marktkennis

Ondernemer-eigenaar geeft de voorkeur aan een strategische partij met voldoende marktkennis, eventueel met een actieve bijdrage. Is dit het geval dan wordt een substantieel aandelenbelang aangeboden. 

Interested? Please contact us