Buitenlandse producent van sterke dranken zoekt investeringspartner

Internationale verkoop van sterke dranken

Betreffende onderneming is een internationaal operende producent van sterke dranken. 

Men is voornemens een nieuwe locatie te acquireren om daar een state-of-the-art distilleerderij te realiseren. 

Capaciteit

De verwachting is jaarlijks op de nieuwe locatie 1000+ vaten te produceren. 

Door de nieuwe distilleerderij in gebruik te nemen onstaan er niet alleen nieuwe omzetkansen, maar stijgt ook de winstgevenheid van de huidige omzet. 

Activiteiten

De activiteiten van de nieuw op te richten distilleerderij: 

  • ontwikkeling, productie en verkoop van “sterke drank”.
  • exploitatie van het bezoekerscentrum

Investerings-partner

Onderneming zoekt een investeringspartner. De totale investeringsbehoefte is 4,5M Euro (60/40 debt/equity).

Bij belangstelling en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring kan  volledige inzage worden verkregen in de financiële en overige gegevens.  

Interested? Please contact us