Biologische verwerking van varkensmest zoekt investeringspartners

Verplichte afvoer c,q, verwerking van varkensmest

Varkenshouders zijn op grond van de mestverwerkingsplicht gehouden aan het afvoeren van mest (tenzij men voldoende eigen land heeft om uit te rijden). 

Dit innoverende systeem biedt een geheel  biologische verwerking van het vloeibare deel van de mest en levert als eindproduct grijs water. Er zijn geen reststoffen.

 

 

Afvoeren van grijs water

Nadat de mest via dit biologisch systeem is verwerkt tot grijs water kan dit worden geloosd in sloten, rivieren, meren en plassen of over land worden gespoten. Stallen kunnen ermee gespoeld worden. Dit heeft geen negatief effect op het milieu. 

Grijs water

Betreffende ontwikkelaars (USA en Europa) hebben dit biologisch proces ontwikkeld, waabij een stap via drukfiltratie voor de laatste zuivering zorgt. Het resultaat is grijs water. 

Internationaal patent toegekend in 2018, kapitaal voor uitrol naar o.a. Europa gezocht

Een regionale ontwikkelingsmaatschappij in Nederland heeft kennis genomen van het systeem. Men adviseert een proefopstelling te bouwen en te  testen. Men overweegt een positie als co investeerder. 

Er is mandaat verstrekt aan DNA om overige co investeerders te zoeken. Participatie is mogelijk vanaf 200K Euro. 

Interested? Please contact us