Allround bouwonderneming (16M Euro omzet in 2022) zoekt financiële partner, eventueel met minderheidsparticipatie

Allround betekent renovatie, transformatie en nieuwbouw

Betreffende bouw onderneming is actief in Nederland, met een bezetting van circa 100 man, in het transformeren en renoveren van vastgoed en ook in het realiseren van nieuwbouw. 

Men werkt als hoofdaannnemer voor particulieren, investeerders, beleggers, VVE’s en projectontwikkelaars. 

Indrukwekkend portfolio

Opgeteld (renovatie, transformatie en nieuwbouw) heeft deze onderneming de afgelopen jaren enige duizenden bouwprojecten gerealiseerd. De brutomarge op projecten is goed. Er is qua marktvraag nog veel meer groei mogelijk in de komende jaren.  

Sterke groei

De directie van deze onderneming kan bogen op tientallen jaren ervaring. De onderneming zelf is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Mede deze sterke groei geeft aanleiding voor een extra behoefte aan groeikapitaal. 

Financiële partner

De werkkapitaalbehoefte (werkkapitaal) bedraagt minimaal 2M tot maximaal 4M Euro, volledig gedekt door het vestigen van het eerste hypotheekrecht op recent getaxeerd vastgoed.

Daarnaast is een eventuele minderheidsparticipatie, mits sprake is van toegevoegde waarde, beslist bespreekbaar. 

Interested? Please contact us