Early stage SaaS oplossing (transportsector) zoekt co investeerders

De dagelijkse praktijk

Transport ondernemingen werken doorgaans met 3 tot 5 software oplossingen, die elk een gedeelte van de bedrijfsvoering overzien. 

Door de veelheid aan mutaties en interacties tussen de deelsystemen is het in sync houden van order- en stamdata complex, duur en soms ronduit onmogelijk.

Dit leidt tot een suboptimale bedrijfsvoering (hogere kosten, minder resultaat).

Focus op optimalisatie

De data opslag is zo ontworpen dat het alle gegevens van alle stappen in het transportproces kan herbergen.

De software is vervolgens zo ontworpen dat op elk punt in het transportproces, tools van derden kunnen worden ingezet voor verdere optimalisatie voor elke transporteur. 

Alles-in-1 SaaS oplossing

Live data, proces integratie en Activity Based Costing zijn de uitgangspunten in het ontwerp van deze SaaS oplossing. 

Alle logistieke handelingen worden omgezet in activiteiten die je kunt ordenen, groeperen, plannen en volgen. 

De geplande en werkelijke locaties, start en eindtijden van alle activiteiten worden vastgelegd. 

Alle order en stamdata zijn op ieder moment “live” beschikbaar.

Actieve participatie

Gezocht wordt een actieve participant (MBI is mogelijk). 

Onderneming biedt een substantiële aandelenparticipatie. De totale kapitaalbehoefte bedraagt ___K Euro. 

Interested? Please contact us